• image 1

YASAL ÇERÇEVE

Konya İl Sınırları kapsamında hazırlanacak 1/100.000 ve 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı iki temel yasal düzenlemeye dayanmaktadır.

  • 644 SAYILI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (R.G. 04.07.2011 / 27984) MADDE 7 – (3)…Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisindeki çevre düzeni planlarını büyükşehir belediyeleri, büyükşehir olmayan illerde ise Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar.
  • 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (R.G. 06.12.2012 / 28489) MADDE 1 – Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi (2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır. MADDE 6 – 5216 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 5 – Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır.”