• image 1

EĞİTİM FAALİYETLERİ

“Konya İl İdari Sınırları İçinde 1/100.000 ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Danışmanlık Hizmet Alımı” işine ait teknik şartname gereği Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik farklı yazılımlara ilişkin eğitimler yapılmaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi personelinin katılımıyla SPSS ile uygulamalı istatistik eğitim, ArcGIS temel eğitimi, modüller ve uygulama geliştirme eğitimi ile ERDAS uzaktan algılama yazılımı eğitimi düzenlenmektedir.

Bu kapsamda 24.02.2014 tarihinde başlanan SPSS - uygulamalı istatistik eğitimi ile 04.08.2014 tarihinde başlanan ArcGIS temel eğitimi ve modüller eğitimi tamamlanmıştır.

EĞİTİM FAALİYETLERİ
SPSS-Uygulamalı İstatistik Eğitimi
EĞİTİM FAALİYETLERİ
ArcGIS Eğitimi