• image 1

KONYA 1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞTAYI (23-24 EKİM 2014)

Konya Çevre Düzeni Planı çalışmaları kapsamında, tamamlanan analiz ve sentez çalışmalarında elde edilen veriler, katılıma yönelik gerçekleştirilen yerel toplantılarda ve sektörel toplantılarda dile getirilen sorunlar ve olanakların paylaşılması, elde edilen verilerden yola çıkılarak plan kararlarının oluşturulması öncesinde katılımın arttırılması amacıyla 23-24 Ekim 2014 tarihlerinde Konya 1/100.000 Çevre Düzeni Planı Çalıştayı düzenlenmiştir.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve Egeplan Planlama Ltd. Şti. Modül Planlama Ltd. Şti. kolaylaştırıcılığında Konya Dedeman Otelinde gerçekleştirilen Çalıştaya, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili personeli ve planlama işini yüklenen iş ortaklığının teknik personeli ve danışmanları ile birlikte 14 kamu kurumu, 8 sivil toplum kuruluşu, 7 üniversite, 8 özel kuruluş bünyesinden 110’u aşkın kişi katılmıştır.

Çalıştayda ilk gün, Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nurullah Osmanlı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Akyürek tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından, Çevre Düzeni Planı kapsamında tamamlanan çalışmalar iş ortaklığı adına plan müellifi şehir plancısı Necati Uyar tarafından sunulmuştur.

Çalıştayın açılış oturumu sonrasında, “bölgesel yerleşim stratejileri”, “bölge ve kent ekonomisi”, “çevre ve doğal kaynak kullanımı” olmak üzere üç ayrı çalışma grubu oluşturulmuş, çalışmalar bu başlıklar altında sürdürülmüştür. Yoğun katılım ve tartışmaların gerçekleştirildiği Çalıştay'ın ilk gününden sonra, çalışma grupları tarafından hazırlanan sonuç raporları Çalıştayın ikinci ikinci gününde Çalıştay katılımcılarına sunulmuştur.

TOPLANTILAR

“Konya İl İdari Sınırları İçinde 1/100.000 ve 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Hazırlanması” işi kapsamında bölgenin sorunlarını, potansiyellerini tespit etmek ve bölgedeki ilgili kurumların planlama sürecine katılımını sağlamak amacı ile belirlenen 10 alt bölgede toplantılar düzenlenmiştir. Kaymakamlıklar başkanlığında düzenlenen toplantılara ilçelerdeki ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin söz konusu plan çalışması ile ilgili görüş ve önerilerini alabilmek için katılımları beklenmektedir.

İlçe toplantılarının yanı sıra, söz konusu proje çalışmaları ile ilgili görüş ve önerilerini almak üzere Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Mevlana Kalkınma Ajansı ile de bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

İLÇELERDE YAPILAN TOPLANTILAR

Alt bölgelerde yer alan ilçelerde yapılan toplantılarda Konya Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar ile Çevre Düzeni Planı kapsamında yapılan çalışmalar konusunda yerel paydaşlar bilgilendirilmiştir. Bu toplantılarda yerel paydaşlarla alt bölgelere ilişkin sorunlar, talepler ve öneriler konusunda paylaşımlar yapılmıştır. Yapılan toplantılardaki sorun ve önerilerin ana başlıkları;

  • Tarımsal üretimde yaşanan sorunlar
  • Hayvancılık konusunda yaşanan sorunlar
  • Sulama olanakları/sorunlar
  • Kırsal ve kentsel alanda sosyal ve teknik altyapı
  • Atık su arıtma
  • Çöp depolama
  • İçme suyu yeterliliği
  • İmar planlarından kaynaklı sorunlar
  • Sanayi/depolama/konut gelişme alanı talebi
  • Büyükşehir Belediyesinden öncelikli beklentiler


ALT BÖLGE-1: CİHANBEYLİ KULU ALTINEKİN İLÇELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (08.01.2014)DETAYLAR
ALT BÖLGE-2: KARAPINAR EMİRGAZİ İLÇELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (15.01.2014)DETAYLAR
ALT BÖLGE-3: KADINHANI ILGIN SARAYÖNÜ İLÇELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (22.01.2014)DETAYLAR
ALT BÖLGE-4: ÇUMRA AKÖREN GÜNEYSINIR İLÇELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (29.01.2014)DETAYLAR
ALT BÖLGE-5: YUNAK ÇELTİK İLÇELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (05.02.2014)DETAYLAR
ALT BÖLGE-6: SEYDİŞEHİR YALIHÜYÜK AHIRLI İLÇELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (12.02.2014)DETAYLAR
ALT BÖLGE-7: BEYŞEHİR HÜYÜK DEREBUCAK İLÇELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (19.02.2014)DETAYLAR
ALT BÖLGE-8: AKŞEHİR TUZLUKÇU DOĞANHİSAR İLÇELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (26.02.2014)DETAYLAR
ALT BÖLGE-9: EREĞLİ HALKAPINAR İLÇELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (05.03.2014)DETAYLAR
ALT BÖLGE-10: BOZKIR HADİM TAŞKENT İLÇELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (12.03.2014)DETAYLAR

DİĞER KOORDİNASYON VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
KOP İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (17.02.2014)
MEVLANA KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (21.03.2014)DETAYLAR
DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (22.04.2014)DETAYLAR
KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (24.06.2014)DETAYLAR
SANAYİ ODASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (22.08.2014)DETAYLAR
SELÇUKLU BELEDİYESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (12.09.2014)DETAYLAR
MERAM BELEDİYESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (18.09.2014)DETAYLAR
KARATAY BELEDİYESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (18.09.2014)DETAYLAR
EREĞLİ BELEDİYESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (13.10.2014)DETAYLAR
KOP İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (04.12.2014)DETAYLAR
İLÇE BELEDİYELERİ İMAR KOMİSYONLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (13.12.2014)DETAYLAR